Minőségirányítás és minőségbiztosítás

A vevői igények és elvárások, valamint a folyamatosan változó versenykörnyezet egyaránt arra ösztönzik a szervezeteket, hogy folyamatosan fejlesszék termékeiket, szolgáltatásaikat és belső folyamataikat.

A minőségpolitika, a minőségcélok megfogalmazása, valamint a minőségirányítási rendszerek bevezetése megfelelő szervezeti keretet adhat a folyamatos fejlesztés célkitűzéseinek.

A minőségcélok megadják a szervezet működésének fő irányait, a kívánt eredményeket, és az ezek elérésével szemben támasztott követelményeket. A minőségirányítás egyúttal arra is ösztönzi a vállalatokat, hogy rendszeresen felülvizsgálják a vevői követelményeket, meghatározzák, fejlesszék és szabályozzák azon folyamataikat, melyek hozzájárulnak a vevői érték előállításához. A folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettség azonosítja a szervezet erős és gyenge pontjait, fokozza a szervezet alapképességébe (core competence) és erőforrásaiba fektetett bizalmát, valamint növeli a vevők, illetve más belső és külső érintettek elégedettségét.

A minőségirányítási rendszerek használatával

 • erősödik a vevői bizalom, a vevőközpontú szemlélet
 • a szervezet által előállított termékek és szolgáltatások színvonala folyamatosan javul
 • hatékonyabbá válik a szervezeti kommunikáció
 • minőségközpontú szervezeti kultúra alakul ki
 • megvalósul a folyamatok felülvizsgálata, kontrollja és folyamatos fejlesztése (PDCA-ciklusok)
 • részletes folyamatdokumentáció kerül kialakításra
 • a szervezeti keretek és a felelősségi körök meghatározásra kerülnek

Minőségirányítási, minőségbiztosítási tanácsadási projektjeink során támogatjuk

 • a vevők és más, belső-külső érintettek igényeinek pontos felmérését, meghatározását
 • a szervezet minőségcéljainak pontos megfogalmazását
 • a minőségcélok eléréséhez szükséges akcióterv és folyamatok kidolgozását
 • a szükséges erőforrások kijelölését és biztosítását
 • a felelősök, felelősségi körök azonosítását
 • a minőségcélok teljesülésének és az alkalmazott folyamatok eredményességének mérését
 • az alkalmazott gyakorlatok folyamatos továbbfejlesztését

Cégünk sokéves tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik a felnőttképzési minőségbiztosítás területén. Tanácsadási projektjeink során támogatjuk a hozzánk forduló képzési szolgáltatókat engedélyeztetési eljárásaik lefolytatásában, a szabályozott működést segítő minőségcélok és mérőszámok meghatározásában, valamint a szervezeti minőségpolitika, stratégia és minőségbiztosítási keretrendszerek kialakításában.

Minőségbiztosítási tevékenységünk magába foglalja továbbá a képzési programok és tananyagok tervezésével és engedélyeztetésével kapcsolatos eljárások lebonyolításának támogatását, továbbá az erőforrások, személyi-tárgyi feltételek biztosításával, valamint a képzésben résztvevők elégedettségmérésével, visszacsatolásával kapcsolatos folyamatok fejlesztését egyaránt.

Kíváncsi, vállalatát miként támogathatjuk minőségirányítási rendszerének kialakításában?

Kérje ajánlatunkat minőségirányítási és minőségbiztosítási tanácsadás szolgáltatásunkra!